ממוגרפיה ודימות שד לנשים עם שתלים במכון רביד

תכנת בדיקה ייעודית לממוגרפיה לנשים עם שתלים הותקנה במכון רביד. תכנה זו מאפשרת פענוח איכותי של צילומים לנשים שעברו ניתוחי הגדלה אסטתיים. התכנה מאפשרת גם מעקב לאורך זמן והשוואה של לפני ואחרי הפעולות. כמויות הקרינה בבדיקות שתלים הן נמוכות במיוחד בהשוואה למכשירים אחרים. חשוב מאוד לבצע בדיקות דימות שד לפני ניתוחים אסתטיים בשדיים.